Топ-100
Back

ⓘ Karolingų pinigų sistema, dar vadinama £sd sistema – pinigų sistema, reguliavusi piniginę apskaitą Europoje nuo VIII a. Ji pakeitė Romos piniginę sistemą. XVIII ..
Karolingų pinigų sistema
                                     

ⓘ Karolingų pinigų sistema

Karolingų pinigų sistema, dar vadinama £sd sistema – pinigų sistema, reguliavusi piniginę apskaitą Europoje nuo VIII a. Ji pakeitė Romos piniginę sistemą. XVIII–XX a. ši sistema galutinai nunyko dėl decimalizacijos procesų.

                                     

1. Pagrindai

Sistemos pagrindai buvo padėti Frankų imperijoje, kuomet imperatorius Karolis Didysis 781–795 m. atliko monetarinę reformą, suvienijo visus imperijos pinigus į vientisą sistemą. Jos standartiniu dydžiu tapo 1 svaras libra sidabro. Karolis Didysis svarą prilygino 16 romėniškų uncijų ne 12, kaip romėnų laikais, todėl viduramžių Europos svaras tapo šiek tiek sunkesnis: jis buvo lygus 408.25 g. sidabro. Svaras buvo padalintas į 12 smulkesnių piniginių vienetų – solidų kadangi toks sidabro svoris pagal vertę prilygo tuomet Europoje kursuojančiai Bizantijos monetai solidui, o šie, savo ruožtu, – į 20 smulkesnių vienetų – denarijų. Pastarieji atitiko 1/240 svaro ir turėjo 1.7 g sidabro. Jie tapo pagrindine moneta imperijoje.

Šis libros £, solido s ir denarijaus d santykis 1:12:240 sudarė Karolingų piniginės sistemos pagrindą, kuris įsigalėjo visose Europos šalyse. Tiesa, skirtingose vietinėse kalbose pradėti naudoti skirtingi pavadinimai:

 • Prancūzų kalba: 240 denjė = 20 su/solių = 1 livras
 • Anglų kalba: 240 pensų= 20 šilingų = 1 svaras pound
 • Vokiečių kalba: 240 pfeningių = 20 šilingų = 1 svaras pfund
 • Italų kalba: 240 denarų = 20 soldų = 1 libra

Karolio įvestas svaro sidabro svoris galiojo neilgai. Ilgainiui šį svaro standartą pakeitė vietiniai svaro standartai, kurie įsigalėjo skirtingose Europos vietose ir dažniausiai vadinami vietovių pavadinimais. Vien Prancūzijoje egzistavo 2 skirtingi svaro standartai: Paryžiaus livras 459 g ir Tūro livras 365.783 g. Buvo nustatyta, kad Paryžiaus livras atitinka 1¼ Tūro livro. Didžiausias svaro svoris buvo Austrijoje ir Vengrijoje – ten jis prilygo net 560 g. Kaip sidabro standartas germanų kraštuose, dažniausiai buvo naudojamas ne svaras, o markė, kuri prilyginta 1/2 kitais atvejais - 3/4 svaro svorio. Jos atitikmuo slavų kraštuose buvo grivina.

Europos teritorijose, kurios nebuvo stipriai paveiktos Frankų imperijos kultūros, dėl įvairių įstorinių aplinkybių susiformavo savitos vietinės piniginės proporcijos. Svarbiausi nukrypimai nuo Karolingų pinigų sistemos buvo šie:

 • Švedijos karalystė: 192 peningų = 24 ortugai = 8 erės = 1 markė
 • Lenkijos karalystė: 540 denarų/peniondzų = 30 grašių = 1 zlotas
 • Danijos karalystė: 192 peningų = 16 skilingai = 1 markė
                                     

2. Denarai ir pfeningai d

Karolio Didžiojo laikais denarijus su standartiniu sidabro svoriu buvo pagrindinė kalama moneta, kuri tapo svarbiausia valiuta visoje imperijoje. Po Frankų imperijos suirimo IX a. iš Karolio Didžiojo denaro išsivystė vietinės monetos, kalamos atskirose šalyse: denjė Vakarų Frankų karalystėje, denarai Italijoje, pfeningai Rytų Frankų karalystėje. Denaro tradicija buvo perduota ir į kitas Europos šalis – Ispaniją dineras, Portugaliją dinjeiras, Angliją pensas, Skandinaviją peningas, Lenkiją ir Lietuvą denaras ar peniondzas. Nemažai Europos kalbų žodis "pinigai" kilo iš vietinių denarijaus pavadinimų.

Priklausomai nuo vietovės, pradėtos kaldinti skirtingų denaro nominalų monetos, kurios ilgainiui įgavo atskirus terminus, dažnai pagal monetose vaizduojamus objektus. Pvz. Šventosios Romos imperijoje smulkesni nei pfeningai buvo heleriai 1/2 pfeningio, o stambesni – kreiceriai 4 pfeningai, vitenai 4 pfeningai, bacenai, rapenai, angsteriai. Prancūzijoje kaldinti liardai – 3 denjė vertės monetos. 1172 m. Italijoje pradėti kaldinti grašiai – keleto denarų vertės, t. y. "storos", sidabrinės monetos.

Nors pradiniu laikotarpiu denarai iš tiesų atitiko reikalingą sidabro svorį, t. y. 1/240 vietinio svaro, vėliau monetų vertė krito, jos lengvėjo, o sidabro kiekis mažėjo. Ilgainiui visose šalyse jie tapo smulkia moneta, kurią pradėta kaldinti iš bilono ar vario. Dar vėliau, tose šalyse kur infliacija buvo didelė, denarų iš viso atsisakyta.

                                     

3. Soldai ir šilingai s

Per didžiąją dalį viduramžių solido vertės pinigas buvo tik teorinis matavimo vienetas. Nuvertėjant denarams, pradėtos kaldinti 12 denarų vertės monetos, tačiau jau ne pagal sidabro svorį, o pagal nominalą. XII a. pabaigoje sidabrinius soldus ėmė kalti Milane, iš kur jie plito po kitas Italijos kunigaikštystes. Vėliau sidabriniai šilingai 12 pfeningių paplito Šventojoje Romos imperijoje, skilingai 12 peningių – Skandinavijoje, Anglijos karalystėje, kurioje sidabrinis pensas ilgai išlaikė savo vertę, 12 pensų vertės šilingai imti kaldinti tik XVI a. viduryje.

Daugelyje Europos šalių 12 denarų vertę turėjo sidabrinė moneta grašis, kurio sidabro kiekis buvo apie 3–4 g. Gimtinėje Italijoje grašis buvo lygus keliems denarams, tačiau kai kuriose šalyse pagal savo vertę prilyginta 12 denarų. Lenkijoje ir Lietuvoje naudotas Krokuvos grašis buvo prilygintas 18 Lenkijos denarų ir 10 Lietuvos denarų, kurie tuo metu turėjo didesnę vertę. Todėl Lenkija ir Lietuva savo soldo/šilingo atitikmens neturėjo.

Soldo ir šilingo vertės monetas ilgainiui ištiko denaro likimas. Kartu su denarais jos nuvertėjo, pradėtos kalti iš vario ar bilono. Tose šalyse, kur denaro atsisakyta, soldai/su/šilingai/grašiai išliko kaip smulkiausia moneta iki pat decimalizacijos. Ne vienoje Europos kalboje jie naudojami kaip menkų, nereikšmingų pinigų sinonimas.                                     

4. Liros ir svarai £

Nuo XIII a. Europoje bandyta sukurti ir monetas, kurių vertė atitiktų nominalųjį librą svarą, t. y. 20 nominaliųjų soldų/šilingų ar 240 denarų/pfeningų. Tačiau kaip sidabrinės monetos jie būtų buvę per sunkūs ir nepatogūs naudoti. Be to, nebuvo tiek sidabro jų kalybai. Todėl tokios monetos turėjo būti auksinės. Pirmiausia auksinės monetos Viduramžių Europoje pradėtos naudoti Pirėnuose ir pasiskolintos iš musulmonų kraštų: pvz. maravedis. Vėliau auksinės 240 nominaliųjų dinarų vertės monetos pradėtos kaldinti Florencijoje florinai, 3.537 g aukso, Venecijoje dukatai, 3.44 g aukso, Milane ambrozinai, Sicilijoje augustaliai 4.5 g aukso, Prancūzijoje ekiu, 4 g. Šios monetos paplito po visą Europą ir ilgainiui davė pradžią vietinėms auksinėms monetoms, tokioms kaip Vengrijos florinas, Ispanijos auksinis eskudas, auksinis zlotas ATR, ar auksinis guldenas Šventojoje Romos imperijoje.

Pastovios vertės auksinės monetos tapo tarptautine visos Europos valiuta. Kadangi auksinių monetų standartas nusistovėjo visoje Europoje, o smulkesnės sidabrinės monetos ir toliau nuvertėjo netolygiai, priklausomai nuo vietos ir laiko jų santykis su denarais ir soldais kito. Pvz. ATR 1496 m. įvedus auksinį zlotą, pagal aukso vertę maždaug atitikusį floriną, jis buvo vertas ne 240, o 540 vietinių denarų iki XVIII a. šie nuvertėjo dar 30 kartų. Priešingai, Anglijoje, kur sidabrinių šilingų ir pensų vertė buvo išlaikyta labai aukšta, auksiniai žemyno florinai tebuvo verti 72 vietinių pensų. Pirmą kartą 240 pensų 20 šilingų atitinkanti auksinė moneta vadinamasis soverenas Anglijoje buvo nukaldinta 1489 m.

Čekijoje atradus sidabro kasyklas, Europoje atsirado galimybė kaldinti dideles sidabrines monetas, kurių sidabro vertė atitiko auksinių standartinių monetų vertę. Viena pirmųjų tokių monetų buvo 1486 m. Tirolyje nukaldintas guldineris, turėjęs net 31.7 g sidabro. Iš jų išsivystė sidabriniai taleriai. Jie tapo pastoviausia ir standartiškiausia sidabrine Europos valiuta, turėjusia apie 23 g gryno sidabro. 1497 m. talerių pavyzdžiu Ispanijoje pradėti kaldinti pesai, kurie turėjo 25.56 g gryno sidabro ir prilyginti 8 vietiniams realams. 1551 m. Anglijoje pradėtos leisti panašaus svorio sidabrinės kronos, o Prancūzijoje nuo 1641 m. – sidabriniai ekiu.

Nuo XV a. pabaigos atsirado poreikis kaldinti net didesnes nei vieno dukato vertės auksines monetas. Vienos pirmųjų tokio tipo monetų buvo Ispanijos dublonai, lygūs dviem eskudams t. y. ~6.77 g aukso. Jų pavyzdžiu atsirado tokios monetos kaip Prancūzijos luidorai, ATR augustdorai, Italijos dopijos, Vokietijos pistoliai, frydrichdorai. Trims dukatams ~10 g aukso buvo lygūs ATR kaldinti stanislasdorai. Stambiausia Europos auksinė moneta buvo portugalas, kuri pradėta kaldinti Portugalijoje, prilyginta 10 dukatų ir turėjusi iki 40 g. gryno aukso.

                                     

5. Decimalizacija

Vis sudėtingėjanti Karolingų piniginė sistema reikalavo piniginės sistemos supaprastinimo. Pirmą kartą tai buvo padaryta per Prancūzijos revoliuciją, kuomet atsisakyta sudėtingos tuometinio livro, su ir denjė sistemos: Prancūzijos piniginiu vienetu tapo Prancūzijos frankas, kuris dešimtainės sistemos pagrindu padalintas į 100 vienetų. Tai buvo pirmasis decimalizacijos atvejis pasaulyje. Per XIX a. Prancūzijos pavyzdžiu pasekė dauguma pasaulio valstybių, kurios decimalizavo savo valiutas. Labai ilgai nedecimalizuotą piniginę sistemą išlaikė Jungtinė Karalystė, kuri decimalizavo svarą tik 1971 m. Paskutinioji valstybė, decimalizavusi savo valiutą, buvo Nigerija, tai padariusi 1973 m.

                                     
 • Karolio Didžiojo ankstyvaisiais viduramžiais. Pavadinimas atsirado suprancūzinus romėnų denarų pavadinimą. Pagrindinis straipsnis Karolingų pinigų sistema
 • diegiant Karolingų pinigų sistemą Jo pavadinimas kilo iš masės vieneto  svaro. Svaras, kaip piniginis vienetas, atitiko svarą sidabro. Karolio Didžiojo
 • kalbančiuose viduramžių Europos kraštuose, atsirado VIII a. diegiant karolingų pinigų sistemą Pensas atitiko 1 Frankų sidabrinį denjė denarą tik buvo vadinamas
 • pavyzdžiu. Jų išleidimą inspiravo Prancūzijos denjė, ir dinerai sekė Karolingų monetų sistemą 12 dinerų buvo lygūs 1 sueldui, o 1 sueldas  20 pesetų. Pirmą
 • Tačiau savo santykiais šie trys piniginiai vienetai skyrėsi nuo karolingų pinigų sistemos vietoj klasikinio santykio 1: 20: 240, Lenkijoje ir visoje ATR
 • padalinta į 100 čentezimų. 1857 m. Austrijos - Vengrijos pinigų sistema buvo pervesta į dešimtainę sistemą ir skudus pakeitė florinai 2 florinai už 1 skudą
 • reiškusio vieno galvijo kainą. Kurį laiką soldas naudotas daugiau kaip teorinis pinigų matavimo vienetas, nes pagrindine viduramžių valiuta buvo įvairūs denarai
 •   iki 1, 91 g. Auksinis maravedis kaip pinigų skaičiavimo vienetas nustotas naudoti apie 1300 m. Didesnėms pinigų sumoms skaičiuoti palaipsniui ėmė naudoti
 • atskiri parlamentai bei vyriausybė, tačiau buvo bendra kariuomenė, pinigų ir muitų sistema Užsienio reikalų, Karo ir jūrų bei Finansų ministerijos. Valstybei
 • Staurakijų atsisakyti sosto. Tapęs imperatoriumi pertvarkė mokesčių sistemą pinigais stipriai rėmė kariuomenę, biurokratiją ir Bažnyčią, ypač ikonoklastų
 • mirties. 1475 m. Karolis laimėjo mūšį prieš Prancūzijos karalių ir Konflanso sutartimi gavo Pikardiją. 1477 m. Nansi mūšyje Karolis Narsusis pralaimėjo